Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. W procesie Coachingu klient poszukuje i rozpoznaje wszystkie swoje istotne wartości, niezbędne umiejętności, zdolności i talenty, aby pełniej wykorzystać swój potencjał w procesie osobistej zmiany.

Coach w tym procesie, poprzez zadawanie właściwych pytań oraz stosowanie różnych interwencji i zadań wspiera klienta w tych poszukiwaniach.

Coach wspiera klienta w dążeniu do zaplanowanej zmiany nie podejmując żadnych decyzji ani działań za klienta.

Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy już zmienić.

Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie i siebie w świecie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę i kontrolę nad różnymi aspektami życia.

Po pierwszej Sesji zadowolenie, albo zwrot pieniędzy.

Napisz do nas

Who and When ?

Klient/Sponsor  oraz Coachee (osoba podlegająca procesowi)  to ta sama osoba.

Krótko mówiąc sam dla siebie kupuję usługę.

Dzięki temu sam decyduję o celu coachingu.

Celem Coachingu może być:

 • Przegląd, ustalenie celów życiowych i ich priorytetyzacja
 • Podniesienie jakości i zmiana relacji coachee w rodzinie
 • Podniesienie jakości i zmiana relacji coachee z otaczającym go świecie
 • Podniesienie skuteczności w realizacji własnych celów
 • Life-work balance uzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • Odzyskanie równowagi emocjonalnej
 • Eliminacja destruktywnych nawyków i przekonań ograniczających

Zapytaj o Ofertę

Klientem zwykle jest Firma, która płaci za proces oraz określa wspólnie z coachee (osobą podlegającą procesowi) wspólny cel coachingu. Cel tego typu coachingu zwykle nastawiony jest na podniesienie określonych kompetencji pracownika, wymaganych w jego procesie rozwoju lub na drodze do realizacji celów biznesowych stawianych przez organizację. Skierowany może być do pracowników i kadry zarządzającej

Celem Coachingu może być:

 • Połączenie celów prywatnych z celami organizacji
 • Dostowanie się pracownika do zmian w organizacji
 • Podniesienie efektywności w określonym obszarze biznesowym
 • Zmiana nawyków i polepszenie relacji pracownika z organizacją
 • Budowa i podnoszenie zdolności przywódczych
 • Efektywność zarządzania zespołami i budowa zespołów

Zapytaj o Ofertę

Klientem zwykle jest Firma, która płaci za proces oraz określa wspólnie z coachee (osobą podlegającą procesowi) wspólny cel coachingu. Skierowany jest do kadry zarządzającej wyższego i najwyższego szczebla.

Celem coachingu może być:

 • Praca nad zdolnościami interpersonalnymi
 • Efektywność zarządzania zespołami i budowa zespołów
 • Budowanie i podnoszenie zdolności przywódczych
 • Efektywne rozwiązywanie problemów
 • Dylematy i efektywne dokonywanie wyborów

Zapytaj o Ofertę

Klientem może być firma jak i sam Coachee ( osoba podlegająca procesowi). Cele nastawione są na rozwój kariery danej osoby.

Celem coachingu może być

 • Podniesienie określonych kompetencji niezbędnych do awansu
 • Wsparcie pracownika w wejściu w nową rolę już po awansie
 • Określenie drogi dalszego rozwoju zawodowego
 • Praca z dylematami typu zostaję – odchodzę  z korporacji

Przygotowanie do podjęcia nowych wyzwań zawodowych

Zapytaj o Ofertę

Formy Coachingu

Polega na osobistym, bezpośrednim spotkaniu Coacha i Coachee.

Spotkanie trwa każdorazowo do jednej godziny.

Najbardziej efektywny proces z uwagi na bezpośrednią relację, możliwość obserwacji klienta i jego werbalnych i pozawerbalnych sygnałów, możliwość włączenia narzędzi kinetycznych oraz na adekwatne, natychmiastowe reakcje Coacha, co razem znacząco wspiera proces coachingu

W Business, Executive, Career Coaching z uwagi na to, że sponsorem często jest pracodawca, możliwe jest prowadzenie go w ramach normalnego czasu pracy, co jest dużą zaletą dla Coachee. W Life Coachingu bywa z tym różnie i często niezbędne jest wygospodarowanie dodatkowego czasu po godzinach pracy. Wymaga pogodzenia często zmiennego kalendarza spotkań biznesowych z kalendarzem coachingu, co może prowadzić do braku regularności spotkań.

Spotkania powinny odbywać się w odstępie od dwóch tygodni do maksymalnie jednego miesiąca. Minimalna liczba spotkań w procesie to pomiędzy 6 a 10.

Zapytaj o Ofertę

Proces coachingowy prowadzony za pomocą komunikatora SKYPE.

Spotkanie trwa każdorazowo do jednej godziny.

Z uwagi na możliwość uzyskania połączenia video i współdzielenia plików i ekranu daje również możliwość poszerzonego kontaktu Coach-Coachee podobnie jak tradycyjny proces.

Jednocześnie uwalnia Coachee i Coacha od konkretnego miejsca spotkania, co szczególnie jest ciekawe w przypadku osób pracujących dużo w terenie. Wymaga jednak wyposażenia technicznego i dostępu do szybkiego łącza internetowego.

Spotkania powinny odbywać się w odstępie od dwóch tygodni do maksymalnie jednego miesiąca. Minimalna liczba spotkań w procesie to pomiędzy 6 a 10.

Zapytaj o Ofertę

Proces coachingowy prowadzony za pomocą połączenia telefonicznego.

Spotkanie trwa każdorazowo do jednej godziny.

Zapewnia żywy, bezpośredni kontakt Coacha i Coachee umożliwiając natychmiastową reakcję i dostosowanie technik coachingowych dla jak najefektywniejszego przebiegu danej sesji.

Zaletą tego typu coachingu jest absolutna wolność co do miejsca przebywania Coacha i Coachee z uwagi na powszechną dostępność połączeń telefonicznych, co nie zawsze zachodzi w wypadku Skype Coachingu i Coachingu Tradycyjnego.

Po sesji jest możliwy krótki raport dostarczany e-mailem dla Coachee przez Coacha jako podsumowanie sesji.

Spotkania powinny odbywać się w odstępie od dwóch tygodni do maksymalnie jednego miesiąca. Minimalna liczba spotkań w procesie to pomiędzy 6 a 10.

Zapytaj o Ofertę

 

Polega na pisemnej komunikacji Coach-Coachee w formie e-maili z zestawem pytań lub zadań do wykonania przez Coachee.

Praca w formie pisemnej daje możliwość powrotu do materiału, dokonywania zmian, przemyśleń i wglądów, co może powiększać efektywność i głębokość procesu.

Całkowicie uniezależnia proces od miejsca i w dużym stopniu pozwala na elastyczne dostosowanie czasu poświęconego na proces.

Dodatkowo stwarza szansę na pracę we własnym tempie pomiędzy określonymi terminami na odesłanie zwrotnie e-maila do Coacha prowadzącego proces.

Sesja e-mail coachingu to jedna seria korespondencji wysłanej od Coacha i odpowiedzi od Coachee. Coachee otrzymuje harmonogram terminów na przerobienie materiału i odesłanie zwrotnie do Coacha.

Proces może oczywiście toczyć się również szybciej, a jego tempo głównie zależy od Coachee.

_____________________________________________________________________________

Praca podzielona jest na bloki, a w każdym z nich są przewidziane po 3 sesje e-maili (3-krotna wymiana e-maili ).

 

Można e-mail coaching potraktować bardzo doraźnie i wykupić jeden blok.

Można też zakupić kilka bloków od razu.

Można również wykupić od razu minimalny proces coachingowy w liczbie 4 bloków.

 

Podział pracy w minimalnym procesie to:

Pierwszy blok to ustalenie celu na cały proces coachingu

Po 2 i po 3 bloku przegląd procesu i jego przebiegu

Przy ostatniej sesji przegląd procesu i wyniku vs ustalone cele.

____________________________________________________________________________

Cena za 1 blok (3 sesje) :                                              150 zł

Cena minimalna procesu coachingu (4 bloki):     500 zł

_____________________________________________________________________________

 

Zapytaj o Ofertę

Wartości i Zasady

W naszej pracy kierujemy się najwyższą jakością świadczonego serwisu.

Dlatego współpracujemy z Coachami akredytowanymi w dwóch największych organizacjach:

ICC – International Coach Community   www.internationalcoachingcommunity.com  ICC

ICF – International Coach Federation     www.coachfederation.org ICF

Daje to gwarancję doświadczenia :

 • profesjonalnego procesu coachingowego
 • przestrzegania wysokich standardów etycznych
 • absolutnej poufności procesu coachingowego i ochrony informacji przekazanych przez klienta.

Decydując się na pakiet coachingowy klient zawsze ma gwarancję zadowolenia.

Pierwsza sesja jest zawsze testem na współpracę oraz wspólne zrozumienie i jest darmowa, klient może po niej wystąpić o zmianę coacha lub zrezygnować z procesu.